Category: Bez tēmas

Medicīniskā aprūpe izglītības iestādē

Gadījumos, kad izglītības iestādē esošā ārstniecības persona atsakās sniegt palīdzību bērnam ar diabētu vai šai personai nav nepieciešamo zināšanu Jūs varat sazināties ar Latvijas Pirmsskolu un skolu māsu asociācijas prezidenti – Astrīda Anšmite pa tālruni 26804255.

 

Atgādinām: skolās profilaktisko veselības aprūpi un pirmo medicīnisko palīdzību nodrošina ārstniecības persona, kas var būt ne tikai māsa, bet arī ārsta palīgs jeb feldšeris. Patlaban gandrīz katrā Latvijas skolā ir pieejama skolas māsa. Savukārt tās skolas, kuras no māsu pakalpojumiem ir atteikušās, bērniem profilaktisko aprūpi nodrošina pie ģimenes ārsta. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 9.10. punktu izglītības iestādes vadītāja pienākums ir organizēt to izglītojamo medicīnosko aprūpi atbilstoši ārstējošā ārsta norādījumiem, kuriem ir diagnosticēta hroniska saslimšana. Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības prasīt atbalstu no izglītības iestādes, lai bērns ar diabētu varētu droši iekļauties izglītības sistēmā. 

https://likumi.lv/doc.php?id=207125

Avots: https://lvportals.lv/skaidrojumi/240937-skolas-masa-berna-veselibas-uzraugs-skola-2011

Laika periodā no 1.aprīļa līdz 30. septembrim iebraukšanai Jūrmalā ir niepieciešama caurlaide. Caurlaidi transportlīdzeklim, kas pārvadā bērnu invalīdu var pieteikt bezmaksas

Kā nokartot caurlaidi uz visu gadu, iesniegt pieteikumu nodevas atvieglojumam vai atbrīvojumam. Visa nepieciešamā informācija ir šeit:

https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2019/

Vienreizējas caurlaides reģistrācija:

https://epakalpojumi.jurmala.lv/Category.aspx?cat=TRANSPORT

No šī gada 15. marta Uzņēmumu reģistrā ir apstiprināts biedrības jaunais priekšsēdētājs

Vēlamies jūs informēt, ka šī gada 2. martā notika Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības kopsapulce, kurā valdes priekšsēdētāja Ināra Pužule paziņoja par savu lēmumu pārtraukt turpmāko darbību biedrībā.

Saskaņā ar biedrības valdes locekļu vēlēšanām, kas notika pagājušajā gadā, nākamais valdes kandidāts pēc balsošanas datiem ir Aleksejs Romanovs. Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības valdes locekļi Nataļja Grabčaka, Sarmīte Lomovceva, Inese Seržane, Lelde Rozentāle saskaņā ar statūtiem nobalsoja par to, ka biedrības priekšsēdētājs ir Aleksejs Romanovs.

Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības valde