Kontakti

Latvijas Bērnu un Jauniešu Diabēta biedrība
Adrese: Valguma iela 31a–5, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67601549, mob. 29484909
e-pasts: bernudiab@gmail.com

Ināra Pužule
Latvijas Bērnu un Jauniešu Diabēta biedrības valdes priekšsēdētāja, 29484909

Sarmīte Lomovceva
Latvijas Bērnu un Jauniešu Diabēta biedrības valdes priekšsēdētājas vietniece, 221695505

Mūsu rekvizīti
Biedrība “Latvijas Bērnu un Jauniešu Diabēta biedrība”
Reģ. Nr.: 40008004335
Juridiskā adrese: Valguma iela 31a–5, Rīga, LV-1048
Banka: AS Swedbank
Konta Nr.: LV37HABA000740J033300