Diabēta diagnostikas un ārstēšanas problēmātika

2018.gada 29. maijā Latvijas Bērnu un Jauniešu diabēta biedrības (LBJDB) pārstāvji kopā ar Latvijas Diabēta federāciju, Māsu asociāciju, kā arī Latvijas Endokrinologu asaciāciju piedalījās Latvijas Republikas Saeimas deputātu komisijā, kas tika veltīta diabēta diagnostikas un ārstēšanas problēmātikai.

Uzstājās vairāki pazīstami speciālisti ar prezentācijām par esošo situāciju Latvijā diabēta jomā. Savās prezentācijās diabēts tika apskatīs kopumā- gan 1., gan 2.tipa pacienti, kuri 2016. gadā sasniedza ap 92 000 cilvēku. No tiem 9124 ir 1. tipa pacienti. 2017. gadā kopējais pacientu skaits sasniedza 95 000 cilvēku, no tiem 9158 – 1.tipa pacienti. Prezentācijās vairākkārt tika uzsvērts, ka pacientu skaits katru gadu pieaug un neskatoties uz valsts finansējuma palielinājumu, Latvija diemžēl ieņem pirmo vieto starp citām Eiropas valstīm ar skumjo statistiku – palielinās diabētu pacientu mirstība! Slimība nežēlo nevienu, kas nevērīgi izturās pret savu veselību. Kur ir problēma? Šodien sēdē mēģināja atbildēt vadošie nozares speciālisti un deputāti.

Vai līdzekļi tiek efektīvi izlietoti, ja statistika ir neiepriecinoša?

Diabēta nozares speciālisti uzsvēra, ka nepietiek tikai izveidot kabinetus diabēta apmācībām, ir jāsaprot cik kvalificēti cilvēki tur konsultē, cik ilgi tie būs pieejami un kur kabineti būs izvietoti. Tas viss ir jāizrunā ar speciālistiem, kas ikdienā saskarās ar diabēta pacientiem un zina, kas ir nepieciešams cilvēkiem un vislabāk spēs sniegt konsultāciju, kas jāņem vērā šādus kabinetus ierīkojot.

Vairākkārt uzsvēra, ka šobrīd valsts 2.tipa cukura diabēta pacientiem kompensē medikamentus krīzes laikā pieņemtajos standartos. Ir jāmaina 50% kompensācija uz 75%, kā arī, piemēram, 4 stripu vietā, kompensēt 6.

Diabēta komplekācijas noved pacientus līdz invaliditātei un tad valstij tāda cilvēka uzturēšana ir 3-4 reizes dārgāka. Tāpēc nevajag meklēt problēmas sekās, jālikvidē cēloņi:

  1. Jāpalielina endokrinoloģijas rezidentu skaitu rezidentūrā;
  2. Atcelt no krīzes laika saglabāto medikamentu grupu 50% kompensāciju;
  3. Harmonizēt izrakstīšanas noteikumus un pašu medikamentu nomenklatūru starp diabēta un sirds-asinsvadu slimību KVS (lipīdu samazinošiem medikamentiem);
  4. Kompensēt vienreizlietojamās adatas insulīna injicēšanai;
  5. Kompensēt insulīna pumpju piederumus arī pēc bērna 18 gadu sasniegšanas, iekļaujot tos Valsts kompensējamo zāļu un medicīnas preču sarakstā (jo insulīna pumpis ir darba kārtībā, bet to iespējams nelieto padārgu katetru nomaiņas dēļ);
  6. Uzsākt diskusiju par 2018. gada izveidotajiem 11 CD apmācības kabinetiem – kur, kā, kas, kāpēc. Izveidot vienotu metodoloģisku mācību saturu, lai diabēta apmācība visur būtu vienāda un kontrolējamā kvalitātē;
  7. Izstrādāt nosacījumus testrēmeļu 75% kompensācijai esošo 50% vietā;
  8. Iekļaut kompensējamo zāļu sarakstā atsevišķu grupu medikamentus un/vai to kombinācijas ar insulīna preparātiem;
  9. Jāuzlabo pēdu aprūpe – podologu pakalpojumu apmaksa, Universitātes slimnīcās jāveido multidisciplināras komandas cukura diabēta pēdu ārstēšanai.

Stunda ir par maz, bet pietiekami, lai atgādinātu, ka tā diabēts ir slimība valsts mērogā. Valsts atbalstu diabēta pacientiem nav jāsniedz tikai zāļu apjomā, bet gan kvalificētos ģimenes ārstos, māsās, speciālistu pieejamībā, labaratorisko izmeklējumu kompensēšanā un citios jautājumos, kas skar nevis slimības ārstēšanu, bet dzīvesveida uzturēšanu nepieciešamajā līmenī. Ir nepieciešamas atbalsts ģimenēm, kas ar to dzīvo ikdienā un kuru skaits ar katru dienu pieaug.

Sēdē visus izteiktos priekšlikumus nodos un sagatavos valdībai, ar mērķi to risināt valsts mērogā!

LBJDB pārstāvji sēdes dalībniekiem iesniedza sagatavotu vēstuli arī par nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sistēmas- FreeStyle Libre finansēšanas nepieciešamību no valsts budžeta, diabēta pacientu apmācības personāla trūkuma problēmām un iemesliem, kā arī par citiem diabēta pacientiem aktuāliem jautājumiem.

Gaidīsim un cerēsim, ka mēs tikām sadzirdēti!

IRasa_LDA_Prezentacija_2018_29 MAIJS SAEIMA no 280518

Endokrinoloģija-Saeima_29.05.2018

cd registra dati 2016