Par mums

Latvijas Bērnu un Jauniešu diabēta biedrība (LBJDB)

ir nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir sabiedriskā labuma darbība ar diabētu slimo bērnu un jauniešu integrēšanai sabiedrībā, to izglītošanai veselīga dzīvesveida un diabēta profilakses jautājumos, kā arī palīdzības sniegšana sociāli mazaizsargātajām diabēta bērnu un jauniešu ģimenēm. Biedrības darbības pamatā ir brīvprātīgais darbs.

Par biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona Latvijā un ārzemēs. Ja persona ir nepilngadīga, tad šī persona iestājas biedrībā kopā ar vienu no vecākiem vai aizbildni. Līdz pilngadības sasniegšanai šo nepilngadīgo biedru pārstāv viens no vecākiem vai aizbildnis. Ja par biedrības biedru ir kļuvusi juridiska persona, tā darbojās biedrībā ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību.

BIEDRĪBAS PAMATUZDEVUMI:

  • palielināt sabiedrības izpratni par cukura diabētu un ar to saistītām ikdienas problēmām,
  • veicināt ideju, ka katrs cilvēks ir sabiedrības daļa un palīdzēt bērniem ar diabētu integrēties sabiedrībā,
  • palīdzēt bērniem saprast, ka viņi ir atbildīgi par savu veselību,
  • sniegt psiholoģisku atbalstu vecākiem, kā sadzīvot ar bērna slimību un pieņemt to,
  • apmācīt bērnu vecākus, kā palīdzēt bērniem ikdienā un krīzes situācijās,
  • veicināt ar diabētu saistītu jautājumu risināšanu sabiedrībā,
  • sadarboties ar valsts un pašvaldību struktūrām,
  • piedalīties Latvijas, kā arī starptautisko programmu un akciju izstrādē un realizēšanā, kuras paredz bērnu un jauniešu veselības interešu aizsardzību,
  • sadarboties un uzturēt kontaktus ar līdzīgām ārvalstu organizācijām.

TĀPĒC MĒS:

  • organizējam izglītojošus seminārus par diabētu bērniem, viņu vecākiem un ģimenes locekļiem;
  • rīkojam informatīvos Pasaules Diabēta dienu pasākumus katra gada novembra mēnesī;
  • kopā ar medicīnas darbiniekiem organizējam papildus apmācības skolotājiem, bērnudārzu audzinātājām un medicīnas personālam, lai nodrošinātu labāku aprūpi bērniem ar diabētu skolā/ bērnudārzā krīzes situācijās;
  • sagatavojam un izdodam dažādus informatīvus materiālus par diabētu;
  • piesaistām finansējumu vasaras nometņu organizēšanai bērniem ar vecākiem un jauniešiem.

⚠Vēlamies informēt, ka   WhatsApp ir izveidota slēgta grupa “Cucuriņš”, kura darbojas jau no 2018.gada augusta .

cucuriņšŠī grupa ir domāta, lai ātri un efektīvi palīdzētu cilvēkiem ar 1TCD. Grupā var apmainīties ar pieredzi, risināt aktuālus, kā arī ikdienas jautājumus. Starp grupas biedriem nav pieņemami strīdi, personiski aizvainojumi, atšķirīgas pieredzes vai viedokļu nievājoša kritika. Grupā izteiktā informācija ir uzskatāma par konfidenciālu. Nav pieļaujama tās pārpublicēšana personām ārpus grupas. Administrators patur tiesības bez brīdinājuma dzēst neatbilstošus ierakstus vai komentārus. Ja persona neievēro noteikumus, tā pēc diviem brīdinājumiem tiek izslēgta no grupas.

Visi, kas vēlaties, varat pievienoties, piesakoties grupas administrācijai:

☎ Inga Gribuste-Romanova (tel .+371 28213576)
☎ Kristīne Kauliņa (tel.+371 29511689)

✔Telegram

https://t.me/dialatvia