Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības ikgadējā biedru kopsapulce 25.03.2017.