Jaunumi

Ramona Petraviča: “Īpašās kopšanas pabalstu palielināšana par 100 eiro ir labs sākums”

Labklājības ministrijas vēstule.

Mēs atgādinām.

Līdz skolas vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu, kura apmērs ir 213,43 eiro mēnesī. No 2019. gada 1. jūlija tas būs 313, 43 eiro mēnēsī. Sīkāku informāciju par invaliditātes noteikšanas kārtību skatiet VDEĀVK mājas lapā.

https://likumi.lv/ta/id/271253-noteikumi-par-prognozejamas-invaliditates-invaliditates-un-darbspeju-zaudejuma-noteiksanas-kriterijiem-terminiem-un-kartibu

Medicīniskā aprūpe izglītības iestādē

Gadījumos, kad izglītības iestādē esošā ārstniecības persona atsakās sniegt palīdzību bērnam ar diabētu vai šai personai nav nepieciešamo zināšanu Jūs varat sazināties ar Latvijas Pirmsskolu un skolu māsu asociācijas prezidenti – Astrīda Anšmite pa tālruni 26804255.

 

Atgādinām: skolās profilaktisko veselības aprūpi un pirmo medicīnisko palīdzību nodrošina ārstniecības persona, kas var būt ne tikai māsa, bet arī ārsta palīgs jeb feldšeris. Patlaban gandrīz katrā Latvijas skolā ir pieejama skolas māsa. Savukārt tās skolas, kuras no māsu pakalpojumiem ir atteikušās, bērniem profilaktisko aprūpi nodrošina pie ģimenes ārsta. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 9.10. punktu izglītības iestādes vadītāja pienākums ir organizēt to izglītojamo medicīnosko aprūpi atbilstoši ārstējošā ārsta norādījumiem, kuriem ir diagnosticēta hroniska saslimšana. Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības prasīt atbalstu no izglītības iestādes, lai bērns ar diabētu varētu droši iekļauties izglītības sistēmā. 

https://likumi.lv/doc.php?id=207125

Avots: https://lvportals.lv/skaidrojumi/240937-skolas-masa-berna-veselibas-uzraugs-skola-2011

No šī gada 15. marta Uzņēmumu reģistrā ir apstiprināts biedrības jaunais priekšsēdētājs

Vēlamies jūs informēt, ka šī gada 2. martā notika Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības kopsapulce, kurā valdes priekšsēdētāja Ināra Pužule paziņoja par savu lēmumu pārtraukt turpmāko darbību biedrībā.

Saskaņā ar biedrības valdes locekļu vēlēšanām, kas notika pagājušajā gadā, nākamais valdes kandidāts pēc balsošanas datiem ir Aleksejs Romanovs. Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības valdes locekļi Nataļja Grabčaka, Sarmīte Lomovceva, Inese Seržane, Lelde Rozentāle saskaņā ar statūtiem nobalsoja par to, ka biedrības priekšsēdētājs ir Aleksejs Romanovs.

Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības valde

Valde lūdz piedalīties Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības biedru kopsapulcē, š.g. 02. martā Paula Stradiņa vēstures medicīnas muzejā

Cien. Vecāki, jaunieši!

Valde lūdz piedalīties Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības biedru kopsapulcē, š.g. 02. martā Paula Stradiņa vēstures medicīnas muzejā, (Jābrauc no stacijas līdz pieturai Medicīnas muzejs; trolejbuss 19, autobusi 20, 24.)

No plkst.11.00 – dalībnieku reģistrācija.

11.00 – 11.40 – Medicīnas firmu piedāvāto medikamentu un palīgierīču izstāde. Aicināti piedalīties glikometru Viva Chek, Accu-Chek, FeeStyle Optium Neo, Contur PLUS izplatītāji.

Darba kārtībā

11.45 – 12.45 – lekcija ”Mīti un realitāte par cukura diabētu” lektore diabēta apmācības māsa Ilze Veilande. Diskusija.

12. 45 – 13.00 – atskaite par 2018. gadā paveikto un izvērtējums – LBJDB priekšsēdētāja I.Pužule. Finanšu atskaite – Kristīne Kauliņa. 2019. gada darba plāna apstiprināšana. Informācija par plānotajiem apmācības – rehabilitācijas pasākumiem bērniem ar diabētu 2019. gadā.

13.00 – 13.20 – vecāku socializācijas projekti – pieredzē dalās A. Romanovs.

13.20 – 13.40 – izmaiņas Statūtos. Apspriešana un pieņemšana.

Būs pieejami informācijas materiāli: žurnāli“ Saule “, Buklets „Skolotājiem un bērnudārzu darbiniekiem par cukura diabētu”, “Fiziskās aktivitātes un sports personām ar 1.tipa diabētu.”

13.30– 14.00 –  kafijas pauze, diskusijas pie kafijas tases.

11.45 – 13.30 – bērniem ekskursija pa muzeju ar gidu un audzinātāju.

Pasākumu plānots beigt ~ plkst. 14.oo.

Ar cieņu Ināra Pužule LBJDB valdes priekšsēdētāja.

Informācija, mob. 29484909 vai e-pasts bernudiab@gmail.com