“Diabēta skola- KOPĀ” Lediņi 2019

Ir aizvadīta kārtējā vasaras nometne pusaudžiem un jauniešiem ar 1.tipa cukura diabētu. Arī šī gada nometnes devīze ir “Diabēta skola- KOPĀ”, jo kopīgs prieks ir dubultprieks un dalīta bēda ir pusbēda. Kā rāda Biedrības ilggadējā pieredze, tieši vasaras nometnes ir efektīvākais veids kā sniegt jauniešiem papildus zināšanas un prasmes, kā reaģēt uz apstākļu vai ierastā dzīvesveida izmaiņām, kā kļūt patstāvīgiem un līdzestīgiem savā diabēta ikdienā. 

Šajā gadā vasaras nometne bērniem vecumā no 13 līdz 17 gadiem notika no 27.jūlija līdz 4.augustam Jelgavas bērnu un jauniešu centra “Junda” nometņu vietā “Lediņi”. Nometnē piedalījās 20 jaunieši.  

Nometnes “Diabēta skola- KOPĀ” pamatkoncepts balstās uz sekojošām vērtībām:

1.     Kopīgas aktivitātes un pasākumi. Kopā pavadītais laiks, nodarbojoties ar dažādām sporta vai radošājām aktivitātēm, veido kopīgas atmiņas un nostiprina kopības izjūtu. Nometnes dalībnieki spēlēja dažādas spēles- gan aktīvas, gan pasīvas, ar ūdens baloniem, bumbām, riņķiem utt., tika rīkoti dziesmu un deju vakari. Kopīgi piedzīvotais saliedē un veido komadas garu. 

2.     Kopīgas nodarbības. Jauniešiem ar 1.tipa cukura diabētu ir svarīgi iemācīties pašiem rūpēties par savu veselību. Arī šogad tika piedāvātas nodarbības un lekcijas par tādām tēmām kā ogļhidrātu novērtēšana uzturā, jēdziens par maizes vienību, hipoglikēmijas atpazīšana un rīcība tās novēršanā, diabēts un blakusslimības, pirmās palīdzības sniegšanas pamati.

Labprāt tika sagaidīgi glikometru firmu pārstāvji un uzklausītas dažādu lektoru lekcijas. Jaunieši noteikti kļuva daudz zinošāki un pārliecinātāki par daudzām jomām, kas saistītas gan ar diabētu, gan ar ikdienas dzīvi.

3.     Kopīgas maltītes. Nometnes maltītes ieturēšana ir lielisks veids, kā apvienot patīkamo ar lietderīgo – gan baudīt gardu ēdienu, gan, nometnes medmāsas vadībā, apgūt un prakstiki pielietot maizes vienību aprēķināšanas prasmes, kā arī iemācīties sabalansēt uzņemto maizes vienību un insulīna daudzumu.

4.     Atbalsta sniegšana. Grūtos brīžos, kad pusaudžu problēmas vai cukura diabēta ikdiena nomāc prātu, līdzcilvēku atbalsts ir īpaši svarīgs. Bieži vien ir nepieciešams tikai kāds, kurš prot uzklausīt un novirzīt domas citā virzienā. Nometnes darbinieki- gan audzinātāji, gan nometnes vadītāja, gan medmāsa rūpējās par to, lai jauniešiem radītu ģimenisku un atbalstošu vidi, kurā nav būtiski, cik liela vai maza ir problēma, galvenais ir sapratne un atbalsts, kas ikvienam palīdz vieglāk tikt galā ar sarežģījumiem.

5.     Kopīga atzinības paušana un saņemšana. Ir prieks censties un darīt, ja apkārtējie cilvēki sasniegto novērtē un izsakās atzinīgi. Jau par nometnes tradīciju ir kļuvusi „memory” jeb atmiņu lapiņu un grāmatiņu veidošana, kurā katrs nometnes dalībnieks ieraksta savu vēlējumu, pateicību vai atzinību. Šis ir brīnišķigs resurss, kas motivē gan pašus dalībniekus, gan nometnes organizatorus tālākiem sasniegumiem, palīdz veidot pārliecību un ticību saviem spēkiem.

Nobeigumā atliek tik pieminēt, ka vasaras nometne “Diabēta skola- KOPĀ” ir vieta , kur mēs varam būt mēs paši, vieta, kur visi kopā mēram cukurus, špricējam insulīnu, lieliski pavadām laiku, vieta, kur atpūsties no ikdienas steigas, satiktu gan vecos draugus, gan iegūtu jaunus.

Nometnes mediķe Kristīne Kauliņa