Ramona Petraviča: “Īpašās kopšanas pabalstu palielināšana par 100 eiro ir labs sākums”

Labklājības ministrijas vēstule.

Mēs atgādinām.

Līdz skolas vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu, kura apmērs ir 213,43 eiro mēnesī. No 2019. gada 1. jūlija tas būs 313, 43 eiro mēnēsī. Sīkāku informāciju par invaliditātes noteikšanas kārtību skatiet VDEĀVK mājas lapā.

https://likumi.lv/ta/id/271253-noteikumi-par-prognozejamas-invaliditates-invaliditates-un-darbspeju-zaudejuma-noteiksanas-kriterijiem-terminiem-un-kartibu