Biedru sapulce

Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības biedru sapulce notiks šī gada. 17. martā Rīgas skolēnu pils zālē, (III stāva zālē)  Kr. Barona ielā 99 (Jābrauc ar 6. tramvaju līdz pieturai Daugavas sporta nams).

Dienas kārtība:

No 10.00 –  11.00 Dalībnieku reģistrācija un medicīnas firmu piedāvāto medikamentu un palīgierīču izstāde.

Piedalās firmas Roche Lietuva, Farmeko, MediSense, DC Solutions UBA, Medfiles SIA un citas

11.00 – 12.00  Lekcija  “Tehnoloģijas diabēta aprūpes procesā”. Endokrinoloģe Una Lauga – Tuņina. Diskusija. Jautājumi un atbildes.

12.00 – 13.00

  •  Ziņojums par paveikto 2017. gadā. LBJDB priekšsēdētāja I.Pužule.
  •  Finanšu pārskats / revidenta ziņojums.
  •  Jautājumi, atbildes.
  •  Biedrības darba izvērtējums.
  • Jautājumi un atbildes.
  • 2017. gada pārskata apstiprināšana.

13.00 – 13.30 Biedrības valdes vēlēšanas

Informācija par plānotajiem apmācības – rehabilitācijas pasākumiem bērniem ar diabētu 2018. gadā.

14.00 –  15.00  diskusijas pie kafijas tases.

Pasākumu plānots beigt ~ plkst. 15.00.

Pasākuma laikā būs pieejami saņemšanai informācijas materiāli žurnāli “Saule”, Buklets „Skolotājiem, bērnudārzu audzinātājiem par cukura diabētu”

Informāciju sagatavoja: Ināra Pužule, LBJDB valdes priekšsēdētāja, informācija mob. 29484909