Kompensējamo medicīnisko ierīču saraksts, kas stājas spēkā 2019.gada 1.aprīlī

http://www.vmnvd.gov.lv/uploads/files/5c8b9770a9e1f.xlsx