INICIATIVA: nepārtrauktā glikozes monitorēšanas sistēma glābs bērnus ar diabētu no agrīno komplikāciju iestāšanās

Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā un Veselības ministrijā

Slimība nežēlo nevienu, kas nevērīgi izturas pret savu veselību. Diabēta komplikācijas noved pacientus līdz invaliditātei, un tad valstij tāda cilvēka uzturēšana izmaksā 3-4 reizes dārgāk. Tāpēc jau pašā sākumā jālikvidē invaliditātes cēloņi. Lai to īstenotu, nepieciešams regulārs cukura līmeņa asinīs monitorings.

Problēmas risinājums: valsts finansējums glikēmijas testa strēmelēm un nepārtrauktas glikozes kontroles sistēmām, kā arī individuālā budžeta principa izveidošana, lai paši pacienti pieejamā finansējuma apjomā varētu iegādāties glikēmijas testa strēmeles vai nepārtrauktas glikozes kontroles sistēmu.

Aiciniet parakstīties draugus, radus, paziņas! Dalieties ar iniciatīvu un aktīvi to popularizējiet Facebook, Twitter, draugiem.lv, Instagram – no sociālajiem portāliem nāk vislielākā parakstītāju plūsma!

Aicinām ikvienu atbalstīt šo inciatīvu un atdot par to balsi, kā arī padalīties ar linku: https://manabalss.lv/i/1472

⚠️ Vēlamies informēt, ka WhatsApp ir izveidota slēgta grupa “Cucuriņš”, kura darbojas jau no augusta mēneša.

Šī grupa ir domāta, lai ātri un efektīvi palīdzētu cilvēkiem ar 1TCD. Grupā var apmainīties ar pieredzi, risināt aktuālus, kā arī ikdienas jautājumus. Starp grupas biedriem nav pieņemami strīdi, personiski aizvainojumi, atšķirīgas pieredzes vai viedokļu nievājoša kritika. Grupā izteiktā informācija ir uzskatāma par konfidenciālu. Nav pieļaujama tās pārpublicēšana personām ārpus grupas. Administrators patur tiesības bez brīdinājuma dzēst neatbilstošus ierakstus vai komentārus. Ja persona neievēro noteikumus, tā pēc diviem brīdinājumiem tiek izslēgta no grupas.

Visi, kas vēlaties, varat pievienoties, piesakoties grupas administrācijai:

✅Inga Gribuste-Romanova (tel .+371 28213576)

✅Nataļja Grabčaka (tel.+371 27487448)

✅Kristīne Kauliņa (tel.+371 29511689)

Kā būt vecākiem, kuru bērns saslimis ar cukura diabētu? Stāsta psihiatre Dr. Ilona Sprūģe

“Pasaules Diabēta dienas – 2018 tēma ir “Diabēts un ģimene”. Cukura diabēts ir kā nelūgts viesis, kas ierodas mājās uz palikšanu. Tas neizbēgami ietekmē ikvienu ģimenes locekli. Daudz kas ģimenes dzīvē varēs palikt kā iepriekš, taču vajadzēs arī mainīties. Ģimenei ir svarīga loma un palīdzot ģimenes locekļiem izprast tās pārmaiņas , kas pakāpeniski jāievieš, var atvieglot šo jauno situāciju un gūt atbalstu.

Kā būt vecākiem, kuru bērns saslimis ar cukura diabētu? Par vecāku un pusaudžu emocionāliem   aspektiem Latvijas Diabēta federācijas prezidente Dr. Indra Štelmane  jautāja Dr. Ilonai Sprūģei, MBA, psihiatre SIA „Limbažu slimnīca”, VSAC „Rīga” un SIA „Premium Medical” speciālistei.

“Kad mamma un tētis uzzina par cukura diabētu savam bērnam, vecākiem nepieciešams laiks fakta izsērošanai, jo nekas nevar būt bēdīgāks un satraucošāks par bērna veselības un dzīvības apdraudējumu. Ģimenei ir īsta krīze. Vecāki var justies vainīgi, ka tā ir noticis.. Viņi var domāt, ka bērnam nekad nebūs iespējama normāla dzīve.. Ģimene satiekas ar daudziem speciālistiem – bērnu endokrinologu, ģimenes ārstu, pediatru, medicīnas māsu, dietologu vai uztura speciālistu, un visi var būt nozīmīgs atbalsta avots. Ātrāka slimības pieņemšana ģimenē palīdzēs samazināt un attālināt cukura diabēta sarežģījumus, kā arī nodrošināt bērna attīstību kopumā. Svarīga sadarbība ar visiem speciālistiem, tai palīdz, ka visi kopā ir orientēti uz nepārtrauktu izziņu, jo arī mediķi piedzīvo plašu emociju amplitūdu, esot kopā ar slimu bērnu.

Jau pagājušā gadsimta vidū tika konstatēts, ka bērna, kas nonāk slimnīcā ar ketoacidozi (dzīvību apdraudošs 1. tipa cukura diabēta sarežģījums), emocionālajām vajadzībām jāpievērš tik pat liela uzmanība kā vajadzībai pēc ēdiena vai zālēm (Prugh, et al, 1952). Nav nevienam vairs šaubu par to, ka vismaz vienam vecākam jābūt bērnam blakus, pretējā gadījumā traumu esot slimnīcā padziļinās bailes tikt atstātam, kas bērnam ir lielāks stresa faktors nekā pati saslimšana.

Kovacs et al (1990) secina, ka pirmajā gadā pēc cukura diabēta diagnozes jaunākā skolas vecuma bērniem novēro depresijas un trauksmes simptomus. Tādēļ nepieciešama savlaicīga un pareiza palīdzība.

Diemžēl mūsdienās ir arī 2. tipa cukura diabēta saslimšanas gadījumi bērniem ar palielinātu ķermeņa svaru, kas prasa ieviest tūlītējas izmaiņas ģimenes ēšanas tradīcijās un paradumos, varētu apgalvot, ka par pacientu kļūst visa ģimene.

Nereti, rūpējoties par mazo slimnieku, mammas rūpēm pievienojas pašas neatpazīta trauksme un bailes, un bērns tiek apkalpots un appuišots neatbilstoši sava vecuma vajadzībām, tiek pārlieku kontrolēts, liedzot viņam pašam atklāt pasauli un līdz ar to attīstīties. Ja mamma ir baiļu pārņemta, viņa neredz, ka bērns var kaut ko arī pats. Tā ir hiperaprūpe jeb pāraprūpe, kas var nākotnē radīt pārāk lielu atkarību no citiem un bezspēcību dzīves izaicinājumu priekšā, no kuriem viens no lielākajiem ir būšana kopā ar hronisko slimību. Svarīgi bērnam jebkurā vecumā dot tik daudz brīvības, cik viņš spēj ar to tikt galā pats.

Par pusaudžiem un cukura diabētu

Kā iemācīt pusaudzi ar cukura diabētu par sevi rūpēties? Šim dzīves posmam raksturīgā eksperimentēšana, dumpošanās, protests pret visu pasauli un riska uzņemšanās saistīta ar attīstībai tik ļoti nepieciešamo vēlmi pašam kontrolēt savu likteni. Tas var pasliktināt cukura (glikozes) līmeņa kontroli asinīs un slimības gaitu. Konflikti ģimenē un ģimenes disfunkcija tikai pasliktina slimības gaitu. Pusaudži ar labāku pašcieņu un iekšējās kompetences sajūtu labāk pārvar grūtības pie hroniskām slimībām (Frank, 2005). Pie augstāka HbA1c* līmeņa pusaudžiem biežāk novēro depresiju (Whittemore et al, 2002). Nepietiekama glikozes kontrole, ketoacidoze var būt rādītāji, ka pusaudzis un ģimene neizprot slimību. Ēšanas traucējumi, kas kļūst aktuāli šajā vecuma grupā, īpaši meitenēm, slimības norisi pasliktina. Vairums jauniešu iemācās aprūpēt sevi cukura diabēta sakarā, bet tikt galā ar depresiju un ēšanas traucējumiem, piedzīvot atkārtotu ketoacidozi vieniem pašiem nav pa spēkam. Biežākās ģimenes disfunkcijas pazīmes ir skolēna neiešana uz skolu, emocionāla nevērība ģimenē (neinteresēšanās, neieklausīšanās, vienaldzība, visas atbildības uzlikšana uz pusaudzi, priekšlaicīgs mudinājums pusaudzim būt patstāvīgam glikozes kontrolēšanā), arī atkārtotas ketoacidozes situācijas. Jautājums „kas šobrīd tev ir grūtākais?” ļautu jaunajam cilvēkam justies drošāk ar savu slimību. Svarīgi ģimenei būt klāt, kad tas ir nepieciešams, neprasīt būt perfektam attiecībā pret glikozes kontroli, neizdarīt spiedienu, ļaut pusaudzim lēnām virzīties autonomijas virzienā, kur ātrumu nosaka viņš pats.

Kā psihiatrs savā praksē esmu sastapusies ar nepietiekamu valsts atbalstu elementārā un savlaicīgu asistenta pakalpojuma nodrošināšanā skolēniem ar hroniskām slimībām, tai skaitā ar cukura diabētu. Kāds pirmo klašu skolnieks pats nevar injicēt insulīnu.. Asistenta pakalpojums viņam ir dzīvībai nepieciešams. Tāda politika vecākiem rada tikai dusmas un bezspēcību, kas ārkārtīgi samazina nepieciešamo atbalstu bērnam.

Gana laba cukura kontrole asinīs ir atkarīga no laba psiholoģiskā mikroklimata ģimenē. Siltus un vienlaikus struktūru dodošus vecākus kopumā saista ar labāku cukura diabēta kontroli bērniem un pusaudžiem. Ģimenei nepieciešams apzināt savus resursus un arī vājās vietas. Šādās situācijās ne ar ko neaizstājamas ir psiholoģiska konsultēšana, kognitīvi biheiviorālā terapija, ģimenes sistēmas terapija un psihodinamiskā psihoterapija, tās var uzlabot ne tikai emocionālo līdzsvaru ģimenē, bet arī glikozes kontroli bērniem ar 1. tipa cukura diabētu (Winkley et al, 2006). Tādēļ cukura diabēta aprūpē bērniem īpaši svarīgi piesaistīt arī mentālās veselības speciālistus – psihologus, psihoterapeitus, psihiatrus, sociālos darbiniekus.

 

* – Glikohemoglobīns, glikozētais hemoglobīns, pēc tā var spriest par vidējo glikozes daudzumu asinīs pēdējo trīs četru mēnešu laikā. Jo tas lielāks, jo pieaug slimības sarežģījumu attīstības risks.

17. novembris informācijas diena par diabētu Kalnciema tirdziņā

Pasaules diabēta dienas ietvarā biedrība rīkoja informācijas dienu “Atpazīsti diabētu – izglāb dzīvību!” Kalnciemā tirdziņā ar mērķi informēt sabiedrību par diabētu un diabēta aktualitāti Latvijā.

Ar katru gadu diabēts aizvien vairākās ienāk ģimenēs, kuras par diabētu nezin vispār neko. Viņi nespēja atpazīt diabēta simptomus jau laikus, tādēļ daudzi bērni nonāk kritiskā stāvoklī slimnīcā, kur par dzīvību cīnās ārsti. Daudziem joprojām ir šoks, ka 1. tipa diabēts ir neārstējama slimība, ka ir vairāki diabēta tipi un to cik grūti kontrolēt diabētu. Šī sabiedrības neziņa, noved arī pie lielāka 2. tipa cukura diabēta pacientu skaita.

Latvijā pārāk novēloti tiek bērniem diagnosticēts 1.tipa cukura diabēts, kas saistīts ar informācijas trūkumu vecākiem un sabiedrībai kopumā un 88,4% no bērniem, kuriem diagnosticēta slimība, nonāk Bērnu slimnīcā jau smagā stāvoklī jeb diabētiskā ketoacidozē.

LBJDB, ar Latvijas Diabēta federācijas atbalstu, organizēja publisku pasākumu, kur mērķauditorija bija ģimenes ar bērniem, lai samazinātu risku kādam novēloti ierasties slimnīcā, lai informētu, ka ikviens, kas zinās par diabētu var pasargāt kādu no pašas slimības – aicinot dzīvot veselīgu dzīvesveidu (2. tipa gadījumā) un kādu pat izglābt no nāves.

Vietu diabēta informācijas dienai nolēmām izmantot draudzīgu ģimenēm vidi – Kalnciema tirgu, kas pazīstams ar kvalitāti – Latvijā ražotu un bioloģiski audzētu pārtiku un oriģināliem amatnieku un dizaineru darinājumiem, kādus neatrast veikalu plauktos. Tāpēc šī piemērota vieta, kur uzrunāt par veselīgu dzīvesveidu, to ka mūsdienās ir dabiski cukura aizvietotāji, ko var lietot nepaaugstinot cukura līmeni un aktualizēt jautājumu – Ko tu zini par diabētu?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, izmantojot lielu skaitu tirgus apmeklētāju, pasākuma laikā veicām aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības saskarsmi ar cukura diabētu.

Neskatoties uz to, ka tikai 17% respondenti nepazīst nevienu ar cukura diabētu, tomēr pārējai daļai, kas sastāda 83% ir rados, draugos vai pazīstamo aprindās cilvēks ar diabētu, taču aptuveni puse no viņiem vērtē savas zināšanas par cukura diabētu virspusēji un 12% aptaujāto atzīst, ka nezin kas ir cukura diabēts.

 

 

 

 

 

LBJDB uzskata, ka sabiedrību nepieciešams:

 • informēt par to, ka nepastāv tikai 2.tipa diabēts, ka ir arī 1.tips un ar to saslimst bērni jau zīdaiņu vecumā, kā to pārbaudīt un atpazīt pirmos simptomus, samazinot kritiskos gadījumus un laicīgi nonākt slimnīcā – daudziem pasākuma apmeklētājiem bija izbrīns par to, cik nopietna slimība ir cukura diabēts un to, ka ar to slimo arī jaundzimušie. Aicinājām ikvienu regulāri pārbaudīt gan savu, gan savu bērnu cukura līmeni, jo daudzi atzina, ka nepārbauda to vispār;
 • izstāstīt kā sniegt pirmo palīdzību diabēta slimniekam hipoglikēmijas gadījumā – nezināšana ir lielākais drauds. Izveidojām Hipoglikēmijas galdiņu, uz kura novietojām pirmās nepieciešamības produktus, ko var dot hipoglikēmijas laikā. Neskatoties uz to, ka pasākuma laikā bija degustācija, tomēr visus šis atsevišķais galds mulsināja, jo nebija izpratnes par to. Mums bija lieliska iespēja izstāstīt, ka cukura līmenis var sasniegt zemu, veselībai bīstamu, līmeni, kuras laikā var palīdzēt ikviens, ja ir zināšanas kā;
 • uzrunāt, lai paaugstinātu sapratni par diabētu kopumā, lai bērniem ar diabētu būtu vieglāk integrēties sabiedrībā un nejusties „savādākiem” – aicinājām radošā darbnīcā bērnus izveidot atstarotāju un uzrunājām ikvienu atbalstīt biedrības mērķus ziedojot;
 • parādīt kā ar diabētu sadzīvo citi un ka mūsdienās ir ļoti daudz palīgierīces, produkti, kas atvieglo rūpes par diabētu – neskatoties uz nopietno slimību, tieši lielākais iespaids bija par pašiem pasākuma dalībniekiem, kas neskatoties uz ikdienas gaitām, spēj iedvesmot un stāsta citiem par dzīvē svarīgām lietām;
 • uzsvērt, ka visam pamatā ir veselīgs dzīvesveids – degustācijas laikā vēlējāmies parādīt, ka mūsdienās ir pieejami produkti, kas ģimenēm, kurās ir bērns ar diabētu var atvieglot ikdienu. Ikviens varēja nogaršot pagatavoto Mandeļmaizi, Maizi ar čia sēklām, Pilngraudu maizi, Kokosriekstu pankūkas ar kanēli, Mandeļpankūkas, proteīna bumbiņas un veselīgas uzkodas.
  Ikviens bija patīkami pārsteigts par patiesi zemo ogļhidrātu sastāvu ikvienā produktā un to cik to ir vienkārši pagatavot. Bet lielākā apmeklētāju atziņa, ka šāda veida produkcija ir ieteicama visiem, kas vēlas piekopt veselīgu un sabalansētu uzturu. Neskatoties uz veselīgā uztura popularizēšanu visā pasaulē, Latvijā diemžēl šādus produktus iegādāties ir pagrūti;
 • atbalstīt, tos kam tas ir nepieciešams un sniegt informāciju, kur var griezties pēc palīdzības – priecājāmies, ka pasākumu apmeklēja arī cilvēki, kuru ikdiena ir cieši saistīta ar diabētu. Sniedzām vērtīgus padomus un aicinājām iestāties biedrībā, it īpaši vērtīgi bija uzzināt par receptēm un iespējām aizstāt ikdienas produktus ar līdzvērtīgiem ar zemu ogļhidrātu saturu.

Ikviens pasākuma apmeklētājs uzskata, ka šāda veida informatīvus pasākumus būtu noteikti jāorganizē vairāk. Biedrībā apkopojot visus rezultātus, cer, ka būs finansējums, lai turpinātu savu informatīvu kampaņu arī citās Latvijas pilsētās.
Ja pēc pasākuma Jums ir radušies kādi jautājumi vai vēlaties atbalstīt, sazinieties ar Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrību!

Liels paldies visiem, kas atnāca un atbalstīja.

Projekta vadītāja un pasākuma organizētāja L.Jaunzema

LBJDB valdes priekšsēdētāja Ināra Pužule

 

Pasākums boulingā

Labdien visiem!

Pagājušajā sestdienā (08.12.2018) mums notika kārtējā tikšanās boulinga zālē. Tikšanos organizēja LBJDB pārstāvis Aleksejs Romanovs. Mēs bijām 16 cilvēki, sadalījāmies komandās un sākām mūsu turnīru. Bērni spēlēja uz atsevišķa celiņa, kas bija aprīkots tieši viņiem, bet vecāki sacentās savā starpā.

Siltā un draudzīgā atmosfērā runājām par dažādām dzīves tēmām, par nākotnes plāniem. Bērni spēles laikā mērīja cukuru un ēda gardas picas. Pasākuma noslēgumā visiem bērniem tika pasniegtas nelielas dāvanas no LBJDB.

Izsakām lielu paldies visām ģimenēm, kas aktīvi piedalījās boulinga turnīrā. Mēs gaidām ikvienu mūsu nākamajos pasākumos, kā arī vēlamies pateikties Andrejam Sadomcevam (Nellijas tētim), pasākuma organizēšanā.

Līdz nākamajai reizei!

Jūsu LBJDB

Skat arī fotogrāfijas!

 

04.12.2018, plkst. 14:00 bijām tiešajā ēterā Latvijas radio (LR1)

Ģimenes studija

Bērnu diabēts. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas endokrinologi atzīst, ka Latvijā pārāk novēloti tiek bērniem diagnosticēts 1.tipa cukura diabēts. Tas saistīts ar informācijas trūkumu vecākiem un sabiedrībai kopumā. 88,4% no bērniem, kuriem diagnosticēta slimība, nonāk Bērnu slimnīcā jau smagā stāvoklī jeb diabētiskā ketoacidozē.

Viesos:

Veilande Ilze – bērnu diabēta medmāsa

Kirillova Ināra – Bērnu endokrinologs

Aleksejs Romanovs – Latvijas Bērnu un Jauniešu Diabēta biedrības valdes loceklis

Fogele Antra – Nacionālā veselības dienesta zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora vietniece

Gaigala Līga – Nacionālā veselības dienesta ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja

Raksts:

Vecāku sliktās informētības dēļ bērni ar cukura diabētu palīdzību saņem novēloti

Šobrīd Latvijā līdz 18 gadu vecumam uzskaitē ar cukura diabētu ir vairāk nekā 600 bērni. Gadā pacientu skaits pieaug par 70 līdz 80 gadījumiem. Slimnieku skaits aug ne tikai Latvijā, pasaulē arī ir tāda tendence, situāciju raksturo BKUS endokrinoloģe Ināra Kirilova.

Ārste skaidro, ka diabēts ir saistīts ar paaugstinātu cukura līmeni asinīs. Otrā tipa diabēts vairāk skar pieaugušos cilvēkus, tas ir saistīts ar rezistenci pret insulīnu, Latvijā tādu slimnieku bērnu vidū nav daudz. Pirmā tipa diabēts ir slimība, kas saistīta ar insulīna deficītu. Nav zināms, kāpēc tā rodas, ir vairākas hipotēzes. Viena no hipotēzēm par saslimšanu ir, ka saslimšanu varētu izraisīt vīrusi, jo rudenī un pavasarī pieaug pacientu skaits.

Saslimstot ar 1. tipa cukura diabētu, organismā notiek šūnu destrukcija, krītas insulīna līmenis, paaugstinās cukura līmenis. Šai slimībai īsti nav profilakses.

Vairāk nekā 80% slimnieku – bērnu slimnīcā iestājas novēlotā stāvoklī.

Papildprocedūras un riski veselībai nebūtu, ja ātrāk vērstos pie ārsta.

“Slāpes, bieža čurāšana un nogurums ir pamatsūdzības, tad jāvēršas pie ģimenes ārsta un jānosaka cukura līmenis asinīs.

Bērnam ar pirmā tipa diabētu turpmākā dzīve būs saistīta ar insulīna ievadīšanu, tāpēc notiek vecāku apmācība. Bieži pastāv uzskats, ka ar diabētu slimo, ja pārāk daudz lieto uzturā saldumus, tomēr tā nav, slimībai ir ģenētiska izcelsme.

Vecākiem bieži ir grūti pieņemt saslimšanas faktu, bet ar slimību var iemācīties sadzīvot.

“Diabēta apmācības māsa no Bērnu slimnīcas Ilze Veilande strādā arī ar bērnudārza un skolu kolektīviem, jo informācijas trūkuma dēļ bieži notiek slimnieku diskriminācija, piemēram, bērniem jāiet veikt injekcija tualetē.

Antra Fogele no Nacionālā veselības dienesta skaidro, ka insulīns pieejams ar 100% valsts kompensāciju, to var izrakstīt arī ģimenes ārsts, pēc receptes nav jābrauc uz Rīgu, kur palīdzību bērniem sniedz bērnu endrokinologi. Valsts nodrošina mazās testa strēmeles glikometriem. Atkarībā no insulīna ievadīšanas biežuma noteikts testa strēmeļu daudzums katram slimniekam. Panākts, ka valsts apmaksā insulīna sūkņu iegādi. Insulīna adatu iegādi valsts nekompensē.

Avots: LSM.LV Latvijas Sabiedriskie Mediji

https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/vecaki-un-berni/vecaku-sliktas-informetibas-del-berni-ar-cukura-diabetu-palidzibu-sanem-noveloti.a301811/

Mācību seminārs Jelgavā

Dažiem no mums bija jāsaskarās ar tādu problēmu, ka bērnu ar CD atsakās pieņemt bērnu dārzā.

Visbiežāk tas ir saistīts ar faktu, ka bērnudārza medmāsām trūkst dziļāku zināšanu par to, kā rūpēties par bērnu ar šādu diagnozi.

Sakarā ar to LBJDB biedrības pārstāvis Aleksejs Romanovs organizēja apmācības semināru  medmāsām. Seminārs notika 27.novembrī Jelgavā, kurā piedalījās 17 medmāsas. Semināru vadīja Latvijas diabēta medicīnas māsa Ilze Veilande.

Semināra laikā Ilze Veilande stāstija:

 1. Kā aprēķināt maizes vienības
 2. Kā noteikt hipo un hiperglikēmiju
 3. Kādas var būt  insulīna injekcijas vietas
 4. Sūkņa priekšrocības
 5. Avārijas plāns insulīna ievadīšanai un formula vēlamās insulīna devas aprēķināšanai

LIELS PALDIES Ilzei un Aleksejam par šo darbu!!!

 

https://bernudiabets.lv/galerija-2/