• Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!
  Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!

  27801111 bērnu diabēta konsult. telefons

  67064406 BKUS 4. nodaļa

  113

 • Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!
  Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!

  27801111 bērnu diabēta konsult. telefons

  67064406 BKUS 4. nodaļa

  113

 • Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!
  Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!

  27801111 bērnu diabēta konsult. telefons

  67064406 BKUS 4. nodaļa

  113

 • Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!
  Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!

  27801111 bērnu diabēta konsult. telefons

  67064406 BKUS 4. nodaļa

  113

Arī šogad kā ierasts Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrība gada aktivitātes uzsāka ar semināru par diabēta aprūpes aktualitātēm. Seminārs notika šī gada 12.martā, Rīgas skolēnu pils telpās. Šogad īpaši priecājāmies par kuplo apmeklētāju skaitu un lielo interesi. 

14. novembrī, visā pasaulē atzīmēja Diabēta Dienu. Tādēļ Latvijas Diabēta federācija (LDF) šomēnes viesojās pie veselības ministra Gunta Belēviča. Vizītes laikā LDF ministram iesniedza vēstuli ar konkrētiem priekšlikumiem cukura diabēta pacientu aprūpes uzlabošanai.

E- punkts ir Latvijā vēl nebijis pakalpojums - vietne, kurā atrodama informācija, kas ir svarīga bērnu ar speciālām vajadzībām vecākiem, pedagogiem un speciālistiem, kas strādā ar šiem bērniem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti.

Nupat Eiropā Abbot uzņēmums  nācis klajā ar jaunu glikozes līmeņa asinīs uzraudzības sistēmu - FreeStyle Libre, kas nodrošina iespēju sekot līdzi glikozes svārstībām neveicot neskaitāmus mērījumus dienā. Jaunā sistēma sastāv no ūdens izsturīga sensora, kur piestiprina pie rokas augšdelma un ierīci, kas uztver un atspoguļo sensora ierakstītos datus.

Latvijas Bērnu un Jauniešu biedrība informē, ka Lietuvas endokrinoloģe dr. Lilija Krova aicina diabēta bērnus un vecākus no Latvijas piedalīties vasaras nometnē Vaiku sanatorijā "Žibute". Sanatorija atrodas Kačerginē, Kauņas rajonā(http://www.vaikusanatorija.lt/main.php?ID=2). 

Gada beigās noslēgsies projekta "Bērnu un jauniešu ar cukura diabētu sociālās atstumtības mazināšana un integrācija sabiedrībā" projekts. Kura īstenošana bijusi iespējama pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta piešķirtajam finansējumam. Projekta īstenošanas laikā, kas ilga gadu, paveikts daudz.