Gada beigās noslēgsies projekta "Bērnu un jauniešu ar cukura diabētu sociālās atstumtības mazināšana un integrācija sabiedrībā" projekts. Kura īstenošana bijusi iespējama pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta piešķirtajam finansējumam. Projekta īstenošanas laikā, kas ilga gadu, paveikts daudz.