Par mums

Latvijas Bērnu un Jauniešu diabēta biedrība (LBJDB) ir nevalstiska organizācija, kas savu darbību uzsāka 1990.gada 3. februārī. Juridisko statusu biedrība ieguva 1993. gada 25. maijā. Biedrība apvieno ar diabētu saslimušo bērnu vecākus un viņu radiniekus, jauniešus, kā arī labas gribas cilvēkus, jebkuru, kurš vēlas iesaistīties biedrības darbā, gan no Latvijas, gan no ārzemēm.
No 1997.gada 7. jūnija LBJDB ir Latvijas Diabēta Federācijas kolektīvais biedrs. 
Kopš 2005.gada Starptautiskās Diabēta Federācijas ( IDF) kolektīvais biedrs.
Un no 2006. gada 19. jūlija ar lēmumu Nr. 145 biedrībai piešķirts – Sabiedriskā labuma statuss.

*Spiediet uz attēlu, lai apskatītu to pilnā apmērā 

 

 
 
 

BIEDRĪBAS DARBĪBAS PRINCIPI UN MĒRĶAUDITORIJA
Biedrības darbības pamatā ir brīvprātīgais darbs.
Par biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona Latvijā un ārzemēs. Ja persona ir nepilngadīga, tad šī persona iestājas biedrībā kopā ar vienu no vecākiem vai aizbildni. Līdz pilngadības sasniegšanai šo nepilngadīgo biedru pārstāv viens no vecākiem vai aizbildnis. Ja par biedrības biedru ir kļuvusi juridiska persona, tā darbojās biedrībā ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību.

BIEDRĪBAS GALVENIE MĒRĶI
Biedrības mērķis ir sabiedriskā labuma darbība ar diabētu slimo bērnu un jauniešu integrēšanai sabiedrībā, to izglītošanai veselīga dzīvesveida un diabēta profilakses jautājumos, kā arī palīdzības sniegšana sociāli mazaizsargātajām diabēta bērnu un jauniešu ģimenēm.

BIEDRĪBAS PAMATUZDEVUMI

 • Palielināt sabiedrības izpratni par cukura diabētu un ar to saistītām ikdienas problēmām.
 • Sekmēt diabēta skarto bērnu un jauniešu apmācību, dodot prasmi un iespēju saglabāt veselību, labu dzīves kvalitāti un psihoemocionālo pašsajūtu.
 • Veicināt ar diabētu saistītu jautājumu risināšanu sabiedrībā.
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldību struktūrām.
 • Nodrošināt vecākus ar informāciju par diabētu.
 • Piedalīties Latvijas, kā arī starptautisko programmu un akciju izstrādē un realizēšanā, kuras paredz bērnu un jauniešu veselības interešu aizsardzību;
 • Sadarboties un uzturēt kontaktus ar līdzīgām ārvalstu organizācijām.

MŪSU DARBI

Rīkojam:

 • Izglītojošus seminārus par diabētu bērniem, viņu vecākiem un ģimenes locekļiem.
 • Informatīvos Pasaules Diabēta dienu pasākumus katra gada novembra mēnesī.
 • Apmācības "Diabēta skola", pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem kopā ar vienu no vecākiem un pusaudžiem, kuri slimo ar cukura diabētu.
 • Vasaras apmācības – atveseļošanās nometnes bērniem ar cukura diabētu.
 • Kopā ar medicīnas darbiniekiem papildus apmācību skolotājiem un bērnudārzu audzinātājām, medicīnas personālam; kā palīdzēt bērniem ar diabētu skolā/ bērnudārzā krīzes situācijās.
 • Sagatavo un izdod dažādus informatīvus materiālus par diabētu.

"Diabēta skolas" mērķis:

 • Veicināt ideju, ka katrs cilvēks ir sabiedrības daļa un palīdzēt bērniem ar diabētu integrēties sabiedrībā, kurā viņi atrodas.
 • Palīdzēt bērniem saprast, ka viņi ir atbildīgi par savu veselību.
 • Palielināt izpratni un rūpes par savas veselības saglabāšanu un uzlabošanu visai turpmākai dzīvei, iegūstot fizisko, garīgo un sociālo labklājību.
 • Sociālās atstumtības sajūtas mazināšana.
 • Savstarpējās komunikācijas prasmes attīstīšana.
 • Sniegt psiholoģisku atbalstu vecākiem, kā sadzīvot ar bērna slimību un pieņemt to ar pozitīvu perspektīvu,
 • Apmācīt bērnu vecākus, kā palīdzēt bērniem ikdienā un krīzes situācijās.
 • Apmācīt bērnus teorētiski un praktiski sadzīvot ar savu slimību, kas balstās uz trīs pamatakmeņiem - insulīns – veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes.