• Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!
  Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!

  27801111 bērnu diabēta konsult. telefons

  67064406 BKUS 4. nodaļa

  113

 • Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!
  Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!

  27801111 bērnu diabēta konsult. telefons

  67064406 BKUS 4. nodaļa

  113

 • Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!
  Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!

  27801111 bērnu diabēta konsult. telefons

  67064406 BKUS 4. nodaļa

  113

 • Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!
  Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!

  27801111 bērnu diabēta konsult. telefons

  67064406 BKUS 4. nodaļa

  113

Nebijis pakalpojums bērnu ar īpašām vajadzībām pedagogiem un vecākiem

E- punkts ir Latvijā vēl nebijis pakalpojums - vietne, kurā atrodama informācija, kas ir svarīga bērnu ar speciālām vajadzībām vecākiem, pedagogiem un speciālistiem, kas strādā ar šiem bērniem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti.

E-punktā ir atrodama apkopota informācija par normatīvajiem dokumentiem, kas regulē bērnu ar speciālām vajadzībām tiesības, kā arī valsts sniegto atbalstu un pieejamajiem pašvaldību un NVO pakalpojumiem izglītībā un sociālajā jomā Latvijas lielajās pilsētās un projekta īstenošanas pašvaldībās. E-informācijas punkts tiek izstrādāts projekta "Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām" ietvaros.

 

Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 17 Oktobris 2016 12:40