• Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!
  Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!

  27801111 bērnu diabēta konsult. telefons

  67064406 BKUS 4. nodaļa

  113

 • Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!
  Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!

  27801111 bērnu diabēta konsult. telefons

  67064406 BKUS 4. nodaļa

  113

 • Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!
  Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!

  27801111 bērnu diabēta konsult. telefons

  67064406 BKUS 4. nodaļa

  113

 • Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!
  Medicīniskie padomi, ja apdraudēta veselība!

  27801111 bērnu diabēta konsult. telefons

  67064406 BKUS 4. nodaļa

  113

Mazinās bērnu un jauniešu ar diabētu sociālo atstumtību

Šomēnes Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrība uzsāk nozīmīga projekta "Bērnu un jauniešu ar cukura diabētu sociālās atstumtības risku mazināšana un integrācija sabiedrībā" īstenošanu, kura mērķis ir vērsts uz cukura diabēta slimnieku izglītošanu, jo tikai izprotot savu slimību viņiem ir iespēja to kontrolēt, nekautrēties no tās un nejusties slimības dēļ atstumtiem, kā arī projekts ir vērsts arī uz sabiedrības izglītošanu par diabētu, kas samazinās stereotipus par diabētu un mazinās sociālās atstumtības riskus. 

Projekā izvirzītā mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas nozīmīgas aktivitātes.

Diabēta pacientu un viņu tuvinieku izglītošanai tiks noorganizēti 4 informatīvie semināri, kuru ietvaros būs iespēja uzzināt gan par aktualitātēm medicīnas nodrošinājuma jomā, gan gūt praktiskas zināšanas diabēta kontroles nodrošināšanā ikdienā. 

Regulāri cukura līmeņa mērījumi, ēdienreizes, apēsto maizes vienību skaitīšana un insulīna injekcijas – tie ir tikai daži no visiem nosacījumiem, ar kuriem ik dienu jāsadzīvo pirmā tipa diabēta pacientam. Pie šāda dzīvesveida bērniem un jauniešiem parastās nometnēs piedalīties ir praktiski neiespējami. Tāpēc šī projekta ietvaros vasarā plānots noorganizēt septiņas dienas garu izbraukuma semināru bērniem un viņu vecākiem, kā arī jauniešiem, kam diabēts ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Izbraukuma seminārs būs lieliska iespēja atbilstošos apstākoļos kopīgi pavadīt laiku, apmainīties ar pieredzi kā arī apgūt papildus zināšanas slimības kontrolei.  

Lai paplašinātu informācijas pieejamību par diabētu bērniem, jauniešiem, pedagogiem, vecākiem un sabiedrībai kopumā, projekta ietvaros jaunu seju iegūs arī biedrības mājaslapu, kas ļaus daudz ātrāk un efektīvāk sazināties ar sabiedrību.

Projekta īstenošana ilgs veselu gadu un tās mērķa grupa ir bērni un jaunieši vecumā no 0-29 gadiem, kuriem ir diagnosticēts 1.vai 2.tipa diabēts un viņu tuvinieki.

 


 Raksts tapis ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammas „NVO projektu programma" projekta „Bērnu un jauniešu ar cukura diabētu sociālās atstumtības risku mazināšana un integrācija sabiedrībā" līgums Nr.2012.EEZ/PP/1/MIC/034/1/VL/01 ietvaros.

 SIF EEZ graf el

Pēdējo reizi rediģēts Svētdiena, 08 Jūnijs 2014 10:43